Het Antoniohuis


Het Antoniohuis
Eerste Goudsbloemdwarsstraat 49 en 50 t/m 70

 

 

 

 

Uit de naambordjes bij de bellen blijkt de grote verscheidenheid aan nationaliteiten onder de huurders, 2007.