Voor studenten in Amsterdam is het vinden van een geschikte kamer doorgaans een
groot probleem. Het beschikbare aantal kamers is te gering en huren zijn vaak
schrikbarend hoog. Muziekstudenten zijn geen uitzondering in deze woningnood, ze hebben zelfs een extra probleem. Zij produceren immers geluid als ze aan het werk zijn, vaak niet tot vreugde van de buren.

De woningnood onder deze specifieke groep was in 1979 voor een aantal particulieren
uit de hoek van de monumentenzorg en de wereld van de muziek aanleiding tot actie.
Zij richtten in dat jaar de Stichting Jan Pietersz. Huis op met als doelstelling: betaalbare
woningen tot stand te brengen voor ‘jongere alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, in het bijzonder muziekstudenten’.
Voor de toewijzing van de kamers werden nauwe banden met het conservatorium aangeknoopt, een samenwerking die tot op de dag van vandaag tot ieders tevredenheid bestaat. Op 20 maart 1982 werd het eerste huis van de stichting in gebruik genomen, een nieuw gebouwd pand in het hartje van de Jordaan met plaats voor twintig muziekstudenten.

Anno 2016 is het aantal woningen van de Stichting Jan Pietersz. Huis bijna
350. Ze bevinden zich in kleinere en grotere panden in verschillende
Amsterdamse stadswijken, sommige nieuw ontworpen, andere herbouwd of
gerestaureerd. Niet dat de nood daarmee geheel verholpen is – nog steeds bestaat er een aanzienlijke wachtlijst – maar een vaststaand feit is dat in de afgelopen dertig jaar vele tientallen muziekstudenten goed hebben kunnen wonen en studeren in de geluid-geïsoleerde woningen van de Stichting Jan Pietersz. Huis. Reden voor de stichting om tevreden terug te zien en tegelijk volop actief te blijven.